یکشنبه 5 آذر 1391
توسط: نوشا

آزاد نیستیم ولی ای کاش آزاده باشیم

در عجبم از آنهایی که کربلا و آنچه در آن گذشت را خرافه و افسانه می پندارند ! 

مگر خود شاهد زنده  این قصه پرغصه و مصیبت این روزهایمان  نیستند ؟!

 آیا اینها هم دروغ و افسانه و خرافه ای بیش نیست ؟!

دیگر زیارت عاشورا را خط به خط می فهمم 

خط به خط درد می کشم 

خط به خط در درونم فریاد می زنم

آری اینچنین است که : 

کل یوم عاشورا 

کل ارض کرب و بلا