شنبه 21 اسفند 1389
توسط: نوشا

بدبختی اینه که حرف حساب نه جواب داره نه نمره !

 

سوال امتحان دادم : نمایندگان مجلس هر چند سال یک بار انتخاب می شوند ؟  

 

جواب داده : تا وقتی رئیس جمهور و رهبر ازشون راضی باشند به کار خود ادامه میدهند !!! :))